Wigilia w domu dziecka Żytomierzu

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie” (Oferta 893/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dom Dziecka przy Zgromadzeniu Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny w Żytomierzu organizował świąteczna Wigilie dla swoich podopiecznych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts

Skip to content