WSCHODNI FUNDUSZ DOBROCZYNNOŚCI – zebraliśmy już 1 493 800,00 złotych!

Do końca czerwca 2018 roku na działalność Wschodniego Funduszu Dobroczynności, na który składa się pomoc charytatywna i socjalna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich na Wschodzie, pomoc stypendialna dla utalentowanej młodzieży i dzieci czy wsparcie kombatantów i osób zasłużonych dla podtrzymywania polskości na Wschodzie, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” otrzymała od sponsorów i darczyńców kwotę w wysokości 1 493  800,00 złotych.

Fundacja PZU na pomoc Polakom z Litwy i Łotwy przekazała 70 300,00 złotych. Środki zostały przeznaczone na intensywną rehabilitację wieloletniej dziennikarki „Kuriera Wileńskiego” Pani Alwidy Bajor, zakup sprzętu dla małych pacjentów dziecięcego hospicjum domowego przy Hospicjum im. bł. ks. Sopoćki w Wilnie, a także na stypendia dla 20 uzdolnionych uczniów ze Szkół Polskich na Litwie i Łotwie.

Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała na WFD kwotę 20 000,00 zł w odpowiedzi na apel o pilną pomoc dla 30 – letniej Alisy Legowicz, Polki ze Lwowa, która wymaga specjalistycznego leczenia. Środki pozwolą na sfinansowanie zakupu protezy podudzia.

Wschodni Fundusz Dobroczynności wsparła także Fundacja KGHM Polska Miedź przekazując 70 000,00 złotych na zakup sprzętu dla lwowskiego Hospicjum prowadzonego przez Fundację „Dajmy nadzieję” i na doposażenie Domu Seniora w Brzuchowicach pod Lwowem.

Fundacja PKO Banku Polskiego kolejny raz wsparła nasze działania. Tym razem przekazała kwotę 9 000, 00 zł na pilną operację wszczepienia stentów Pani Halinie Wójcickiej, , prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Sądowej Wiszni, kierownik polskiego chóru Lilia, od blisko 25 lat cały swój wolny czas poświęca na pracę z młodzieżą polskiego pochodzenia, a także stoi na czele polskiej organizacji zrzeszającej ponad 300 członków.

Również po raz drugi wsparła nas Fundacja PZU przekazując na 37 300,00 zł na wsparcie projektu pn. „Dobra książka na Wschód”, który będzie szansą dla Polaków ze Wschodu na wzmocnienie kontaktu z językiem polskim i historią Polski. Za wschodnią granicę trafi ponad 1200 wartościowych książek z Wydawnictwa „MOST”.

Ostatnio informowaliśmy o tym, że aplikujemy o środki na pomoc charytatywną dla Polaków ze Wschodu do Fundacji BGK. Udało się! Fundacja BGK przekazała na ten cel 50 000,00 zł.

Naszym kolejnym darczyńcą została Fundacja PGNiG, która kwotą 30 000,00 zł wsparła projekt „Łebskie wakacje”, czyli wyjazd 11-ściorga dzieci z Jakubowa na Łotwie na dwutygodniowy obóz z językiem polskim do Łeby.

Pomógł nam również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, przekazując 5 000,00 zł na zakup sprzętu fotograficznego dla polskiej młodzieży z Białorusi.

Fundacja BGK wsparła Wschodni Fundusz Dobroczynności kolejny raz. Kwota 60 000, 00 zł zostanie przekazana na pomoc Polakom z Rosji i Ukrainy.

Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała środki na WFD już po raz trzeci! Dzięki podarowanym przez Fundację PKO Banku Polskiego 54 400,00 zł aż 50 dzieci z dwóch polskich szkół na Łotwie będzie miało zapewnione dożywianie w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018.

Również po raz trzeci wsparła nas Fundacja BGK. 200 000,00 zł zostanie przeznaczonych na pomoc seniorom i młodzieży polskiego pochodzenia z Diecezji Kamienieckiej.

Kolejną Fundacją, która nas wsparła jest Fundacja TAURON 80 000,00 zł pozwoli na wsparcie remontu budynku w Sopoćkiniach (Białoruś), który ma służyć Polakom w rejonie grodzieńskim, jako Dom Seniora prowadzony przez Caritas Diecezji Grodzieńskiej.

Fundacja PGNiG kwotą 10 000,00 zł wsparła akcję świąteczną “Polska Pamięta o Tobie”, dzięki której paczki żywnościowe otrzymały najbardziej potrzebujące osoby z Troków i okolic.

Akcję “Świąteczna Paczka” dla polskich rodzin z Wilna, zorganizowaną przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie, kwotą 10 000,00 zł wsparła Fundacja PKO Banku Polskiego.

Kolejny raz, Wschodni Fundusz Dobroczynności otrzymał darowiznę od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Kwota 80 000,00 zł zostanie przeznaczona na wsparcie edukacji i dziedzictwa narodowego na Białorusi.

Na początku 2018 roku Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała na rzecz Wschodniego Funduszu Dobroczynności kwotę aż 580 000,00 zł! Środki te pozwolą na zorganizowanie szkolenia dla wolontariuszy z polskich placówek opieki paliatywnej ze Wschodu, na sfinansowanie udziału dzieci polskiego pochodzenia w dwutygodniowych obozach języka polskiego, dofinansowanie działalności zespołu “Ojcowizna” z Wilna, a także wykonanie ogrodzenia wokół szkoły oraz stadionu szkolnego w Starej Krasnoszorze na Ukrainie.

Sfinansowanie udziału dzieci polskiego pochodzenia w dwutygodniowych obozach języka polskiego wsparły także Fundacja PGNiG, kwotą 57 000,00 zł oraz Fundacja PZU, kwotą 70 800, 00 zł!

Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” liczy na współpracę z kolejnymi partnerami biznesowymi i prywatnymi darczyńcami, którzy w ramach mecenatu polskiego biznesu gotowi są wspierać Polaków na Wschodzie, zarówno w zakresie pomocy indywidualnej i socjalnej, jak i w niezwykle ważnym – symbolicznym wymiarze – odnoszącym się do wspierania naszych Rodaków zasłużonych dla podtrzymywania polskości na Wschodzie.

Related Posts