Pomyślnie zakończono prace renowacyjne na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, przy współpracy z litewskimi organizacjami zakończyła realizację projektu polegającego na prowadzeniu prac konserwatorsko-renowacyjno-rekonstrukcyjnych na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie na Litwie.

Prace prowadzone były przy następujących obiektach:

1. Pomnik Henryka Śmiechowskiego

2. Pomnik Lucjana Edwarda Uziębło

3. Pomnik Karoliny Łossowskiej

4. Pomnik Konstancji Szadziewiczowej

5. Pomnik Aleksandra Idzi Byczyńskiego

6. Pomnik Bolesława Rusieckiego

7. Pomnik Daniela Jankowskiego

Projekt był kontynuacją działań realizowanych przez FPPnW w latach 2018-2020 z dofinansowania Kancelarii Senatu RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapoczątkowany został na prośbę Ambasady RP w Wilnie.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Related Posts