„I Międzynarodowe Spotkanie Młodych” i uroczystość wręczenia nagród Fundacji

13 września 2019 roku w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II – Galerii Porczyńskich w Warszawie odbył się koncert galowy „I Międzynarodowego Spotkania Młodych” oraz uroczystość wręczenia nagród Fundacji dla Zasłużonych dla Polaków na Wschodzie.

Na część artystyczną wieczoru złożył się występ orkiestry młodych muzyków z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski grającej pod batutą Huberta Kowalskiego. Młodzi artyści wykonali utwory skomponowane w XIX i XX wieku przez Polaków urodzonych na Kresach – Stanisława Moniuszkę, Mieczysława Karłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego, Konstantego Gorskiego, Wojciecha Kilara oraz Czesława Niemena.

Wśród laureatów wręczanej podczas koncertu nagrody Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” znaleźli się: Natalia Siniawska – prezes Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra”, założycielka Domu Polskiego Wołodyjowskiego w Raszkowie nad Dniestrem; Zbigniew Chrzanowski – reżyser i opiekun artystyczny Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie; ks. Waldemar Pawelec – proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu, ksiądz Pallotyn, który ustanowił sanktuarium w Dowbyszu; Janusz Wasylkowski – poeta, pisarz i publicysta prowadzący Fundację Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich – Instytut Lwowski; dr hab. Janusz Smaza – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, artysta plastyk, rzeźbiarz i jeden z najwybitniejszych polskich konserwatorów kamienia; Lila Kiejzik – kierownik i reżyser Polskiego Teatru w Wilnie „Studio” – Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie; siostra Michaela Rak – dyrektor Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie; Artur Ludkowski – dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, działacz społeczny i polityczny, doradca – jako ekspert do spraw mniejszości narodowych – premiera Litwy Siauliusa Skvernelisa; Romuald Karaś – wybitny poeta, eseista i dziennikarz; Halina Smułko – dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego w Dyneburgu im. J. Piłsudskiego; Wanda Baulina – architekt, działaczka Związku Polaków na Łotwie; Żanna Stankiewicz – dyrektor Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu; Eugeniusz Lickiewicz – zastępca Prezesa Brzeskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi i koordynator projektu „Strażnicy Pamięci”; Andrzej Poczobut – członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi; Alina Jaroszewicz – prezes Brzeskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi. Specjalnym odznaczeniem uhonorowano Andżelikę Borys – prezes zarządu Związku Polaków na Białorusi.

– Kładziemy olbrzymi nacisk, aby nasza więź z Polakami za granicą była coraz silniejsza oraz żeby ta nasza wspólnota się budowała – mówił podczas gali Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, który objął „I Międzynarodowe Spotkanie Młodych” patronatem honorowym. – Dziękuję za ciężką, wytrwałą, wspaniałą pracę na rzecz naszej wspólnoty, na rzecz naszego dziedzictwa narodowego, za pracę, która nas łączy tak, jak ta wspaniała muzyka.

„I Międzynarodowe Spotkanie Młodych”, którego podsumowaniem był koncert galowy, to inicjatywa mająca na celu wspólną pracę muzyków polskiego pochodzenia ze Wschodu i z Polski oraz doskonalenie ich warsztatu muzycznego i stworzenie wyjątkowego zespołu orkiestrowego. To niezwykłe przedsięwzięcie miało na celu również promocję pięknej literatury muzycznej, którą w XIX i XX wieku skomponowali urodzeni na Kresach Polacy, to ich utwory zostały wykonane podczas koncertu. W ramach projektu w studiu Polskiego Radia w Warszawie odbyły się warsztaty muzyczne, w których wzięli udział młodzi muzycy z Białorusi, Litwy, Ukrainy i z Polski.

Warsztaty oraz koncert galowy zorganizowano we współpracy z Polsko – Ukraińską Fundacją im. I. J. Paderewskiego. Projekt sfinansowano ze środków Kancelarii Senatu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wsparcia finansowego udzieliły także Fundacja ARP i PFR Fundacja, a patronami medialnymi „I Międzynarodowego Spotkania Młodych” były TVP Polonia i Polskie Radio.

Foto: Tomasz Jędrzejowski

Wideo: Hanna Jannasz

Related Posts