Klub studentów w Wilnie

Członkowie klubu stypendystów wspieranego przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” spotkali się 4 października z konsulem RP na Litwie, Marcinem Zieniewiczem, z którym omówili sprawy dotyczące wymiany ze studentami ze Lwowa. Rewizyta na Ukrainie planowana jest na koniec listopada.

W ramach wewnętrznego spotkania organizacyjnego zdecydowano o zmianie oficjalnej nazwy z Klubu stypendystów FPPnW na Klub studencki “Juventa Wileńska”. Założono oficjalny adres poczty elektronicznej (juventawilenska@gmail.com) do prowadzenia korespondencji z mediami oraz placówkami dyplomatycznymi. Studenci zrzeszeni w klubie już pracują nad nowymi projektami, które realizować zamierzają ze wsparciem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Do zarządu klubu studenckiego wybrano pięć osób, funkcję prezesa pełniła będzie Mariolia Buinicka.

 

Related Posts