RASZKÓW i Kiszyniów – POLSKIE CMENTARZE W MOŁDAWII

Podczas prac na cmentarzach w Mołdawii Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, korzystając z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (przyznanych w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”), wykonała prace konserwatorskie i inwentaryzacyjne grobowca na Cmentarzu Polskim Katolickim i inwentaryzacji kościoła św. Kajetana w Raszkowie.

W ramach tego projektu przeprowadzono również konserwację dwóch nagrobków na Cmentarzu Polskim Katolickim w Kiszyniowie. Projekt jest kontynuacją działań finansowanych przez MKiDN w poprzednich latach i stanowi ważne działanie związane z ochroną polskiego dziedzictwa historycznego na Wschodzie. Był on w całości konsultowany z ekspertami i przedstawicielami Ambasady RP w Kiszyniowie.

Prace przeprowadzono przy następujących obiektach:

  1. NAGROBEK KAZIMIERZA MIROWSKIEGO, Cmentarz Polski Katolicki w Kiszyniowie;
  2. NAGROBEK ALEKSANDRA WOLONYSZOWSKIEGO, Cmentarz Polski Katolicki w Kiszyniowie;
  3. GROBOWIEC WYBITNEGO POLAKA – NAZWISKO NIECZYTELNE, Cmentarz Polski Katolicki w Raszkowie;
  4. INWENTARYZACJA (etap II) KOŚCIOŁA św. KAJETANA w Raszkowie.

Realizacja filmu: Zofia Kowarska (autorka), Karolina Gruzina (śpiew) i Radosław Tusznio.

Related Posts