Blog

Stypendia Fundacji PPnW przyznane

W dniu 12 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, na którym rozpatrzono wnioski studentów ubiegających się o stypendium w semestrze wiosennym roku akademickiego 2017/2018 w ramach projektu „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT”.

Do Fundacji wpłynęło 499 aplikacji, z czego ostatecznie poddano ocenie 471 spełniających warunki Regulaminu Stypendialnego Fundacji.  Zgodnie z założeniami projektu Komisja przyznała 300 stypendiów dla studentów z Białorusi  (18 osób), Bośni i Hercegowiny (1 osoba), Czech (29 osób), Kazachstanu (3 osoby), Kirgistanu (2 osoby), Litwy (152 osoby), Łotwy (16 osób), Macedonii (1 osoba), Mołdawii (1 osoba), Rosji (2 osoby), Rumunii (6 osób), Serbii (8 osób), Słowacji (2 osoby) i Ukrainy (59 osób).

Nadesłane do Fundacji wnioski stypendialne zostały poddane weryfikacji oraz punktowej ocenie na podstawie szczegółowych kryteriów związanych z m.in. wynikami w nauce, aktywnością w środowisku polonijnym kierunkiem i formą studiów, , oraz sytuacji materialnej i rodzinnej studenta. Mając na uwadze wyznaczony przez Senat RP limit finansowy, wsparcie finansowe otrzymają studenci, którzy uzyskali najwyższą ocenę punktową.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych lista stypendystów nie może zostać opublikowana na stronie Fundacji, tak jak miało to miejsce dotychczas. Wszyscy studenci, którzy w tym półroczu ubiegali się o stypendium Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, otrzymają wyniki decyzji Komisji Stypendialnej bezpośrednio na wskazane we wnioskach stypendialnych adresy mailowe.

Przypominamy, iż w drugim półroczu 2018 r. Fundacja będzie realizowała kolejny etap programu stypendialnego. Nabór na semestr jesienny 2018/2019 zostanie ogłoszony we wrześniu. Zachęcamy do składania wniosków stypendialnych w kolejnym półroczu!

Related Posts