Road show Fundacji PPnW na Zaolziu

Połowa roku to właściwy moment na spotkanie informacyjne w sprawie naboru wniosków na rok 2019, gdyż projekty do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” można składać już od września 2018 roku.

18 czerwca 2018 roku delegacja Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” spotkała się w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie z przedstawicielami ponad 50 polskich organizacji działających na Zaolziu. Prezes Fundacji, Mikołaj Falkowski, opowiadał jakiego typu projekty mają największą szansę na uzyskanie dofinansowania od Senatu RP. Jak podkreślał „Podstawą jest opis projektu, czyli dwa błyskotliwe akapity przedstawiające esencję. A drugim najważniejszym czynnikiem jest realna kalkulacja budżetu. Żadnych nadmuchanych baloników kosztowych.”

W kolejnej części spotkania przedstawiciele Fundacji przybliżyli zebranym w jakich obszarach działa ich organizacja. Magdalena Jankowska-Majewska opowiedziała, iż w ramach projektów aktywizacyjnych można wnioskować o dofinansowanie na m.in. punkty pomocy prawnej,  bieżącą działalność, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości czy inicjatywy związane ze sportem i rekreacją. Z kolei Katarzyna Jóźwiak wytłumaczyła jak działa WFD, czyli Wschodzi Fundusz Dobroczynności. Małgorzata Aleksandrowicz zreferowała uczestnikom spotkania zakres działań Fundacji w obszarach kultury i dziedzictwa kulturowego oraz oświaty. Ze strony Polaków z Zaolzia w toku spotkania padało wiele pytań w sprawie konkretnych pomysłów na projekty.

W spotkaniu uczestniczyli mi.in. Konsul Generalny RP w Ostrawie, Janusz Bliski, prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO), Helena Legowicz, prezes Kongresu Polaków w RC, Mariusz Wałach oraz przedstawiciele mediów z Polski i Czech. Oficjalnymi organizatorami wydarzenia byli Zarząd Główny PZKO i Rada Kongresu Polaków w RC.

Na podstawie: Miesięcznik „Zwrot”

Relacja ze spotkania na falach Radia Ostrava. (od 7:45)

 

 

Related Posts

Skip to content