Wsparcie dla uczniów z polskich szkół na Łotwie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego dofinansowuje dożywianie dzieci – uczniów polskiego pochodzenia w polskich szkołach na Łotwie:
  • Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu – 25 uczniów
  • Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne – 25 uczniów

W ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności Fundacja PPnW dofinansowuje koszt obiadów w polskich szkołach na Łotwie dla uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie ciężkiej sytuacji finansowej. Zapewnienie bezpłatnych obiadów w szkole jest niezmiernie ważnym elementem wsparcia Polaków na Łotwie.

Dofinansowano ze środków darowizny finansowej Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego

Related Posts