Wsparcie humanitarne dla Caritas-Spes

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” przekazaliśmy dwie palety artykułów higienicznych przeznaczonych dla dzieci do Caritas Spes w Kamieńcu Podolskim w Ukrainie.

Od początku wojny około 15 tys. uchodźców wewnętrznych zarejestrowanych zostało w samym tylko Kamieńcu Podolskim. Dzięki naszym staraniom, potrzebujący uzyskają wsparcie w punkcie pomocowym działającym przy lokalnym oddziale Caritas Spes. Wielu z nich straciło swoich najbliższych, domy i nie ma dokąd wrócić, dlatego potrzebują systematycznej opieki i wsparcia.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023

Related Posts