Pomoc dzieciom z Karszagaju

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie” (Oferta 893/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dom Dziecka przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Karszagaju otrzymał dofinansowanie kosztów wyżywienia dzieci – swoich podopiecznych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts