Wsparcie charytatywne dla domów dziecka w Ukrainie

Dwa rodzinne domy dziecka – w Żytomierzu oraz Kijowie, prowadzone przez siostry zakonne z Polski otrzymały od nas dary w postaci żywności i artykułów higienicznych.

Pomoc rzeczowa została zakupiona i przekazana w ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” w roku 2023.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.

Related Posts