Pomoc humanitarna dla polskich organizacji w Żytomierzu

Dzięki wolontariuszom z Fundacji 12 Gwiazd udało nam się dostarczyć zakupioną pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla dwóch polskich organizacji w Żytomierzu – Organizacji Społecznej „Studencki Klub Polski” oraz Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu.

Pomoc rzeczowa została zakupiona i przekazana w ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” w roku 2023.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.

Related Posts

Skip to content