Start projektu Pomoc Polakom z Ukrainy 2023

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osób posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji.

Kto  może skorzystać z projektu:

Osoby, które z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrain przybyli z Ukrainy na terytorium Polski po 01.01.2023 r. (także te osoby, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022, nie otrzymały pomocy w projekcie w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r.).

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje:

 

– Fundację Wolność i Demokracja

– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

 

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

Działalność 3 punktów koordynacyjno-informacyjnych:

Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim i  ukraińskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach legalizacji pobytu oraz spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

 • Fundacja Wolność i Demokracja +48 519 023 817; +48 518 254 853; kontakt e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl
 • Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego – 22 100 14 40, e-mail: ukraina@pol.org.pl
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – +48 539 537550, e-mail: ukraina@swp.org.pl

Działalność 6 punktów pomocowo-konsultacyjnych, które oferują:

 • Refundację kosztów transportu
 • Organizację bezpłatnego kursu j. polskiego – szczegóły
 • Bezpłatne podręczniki do nauki j. polskiego
 • Refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
 • Refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu j. polskiego
 • Refundację kosztów ewakuacji
 • Konsultacje indywidualne w zakresie:
 • legalizacji pobytu,
 • spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce(np.: informacje o świadczeniach socjalnych w Polsce dla uchodźców, opiece zdrowotnej, wyrobieniu PESEL, praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informacje o możliwości wsparcia dla osób posiadających Kartę Polaka, również w ramach projektu “Pomoc Polakom z Ukrainy”).

Z każdej form pomocy w ramach projektu Pomoc Polakom z Ukrainy w 2023 r.  można skorzystać jednokrotnie za pośrednictwem tylko jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja lub Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego lub Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Punkty pomocowo-konsultacyjne funkcjonują w:

 • Warszawie:

– Aleje Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa – punkt zarządzany przez Fundację Wolność i Demokracja, tel.: +48 519 023 817 tel.: +48 518 254 853. e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

– ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa – punkt zarządzany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, tel. 22 100 14 40, e-mail: ukraina@pol.org.pl

– ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – tel.  +48 539 537 550,
e-mail: ukraina@swp.org.pl

 • Krakowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48 506 006 760, 12 422 43 55, e-mail: biuro@wspolnota-polska.krakow.pl,
  ul. Sławkowska 17, pokój 109, 31-016 Kraków
 • Poznaniu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48 508 113 512, 61 8531961, 61 8527121, e-mail: poznan@swp.org.pl,
  ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań
 • Wrocławiu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48 509 696 253, e-mail: kresy-wroclaw@wp.pl,  Rynek 31/32, 50-102 Wrocław

 

Do pobrania: KLAUZULA RODO

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami – możesz liczyć na naszą pomoc!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023

Related Posts