Wsparcie dzieci w Solecznikach

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie” (Oferta 893/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Centrum Pomocy Rodzinie i Dzieciom w Solecznikach trzymało dofinansowanie kosztów zakupu odzieży i obuwia, a także artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, środków czystości i środków ochrony osobistej dla 44 dzieci – swoich podopiecznych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts