Pomoc charytatywna dla potrzebujących z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Rudkach

Zakupiliśmy w ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” ponad 800 kilogramów żywności dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Rudkach.

Tak jak zawsze, nasze wsparcie dociera do najbardziej potrzebujących – rodzin wielodzietnych oraz osób starszych i samotnych.

Projekt finansowany ze środków Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Related Posts