Wsparcie charytatywne dla Publicznego Stowarzyszenia Ligi Kobiet Polskich w Kiszyniowie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w ramach zadania publicznego „Akcje charytatywne adresowane do Polaków na Wschodzie” przekazała dotację Publicznemu Stowarzyszeniu Liga Kobiet Polskich w Kiszyniowie, w Mołdawii, na zakup leków oraz artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych dla najbardziej potrzebujących osób polskiego pochodzenia w Kiszyniowie.

Paczki pomocowe otrzymało 25 osób polskiego pochodzenia.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

 

Related Posts