Upamiętnienie wybitnych Polaków, którzy swoje życie poświęcili Niepodległej Polsce

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zrealizowała Zadanie pn. „Upamiętnienie wybitnych Polaków, którzy swoje życie poświęcili Niepodległej Polsce – działania renowacyjne i ufundowanie nowych upamiętnień na terenie Polski”.

Niniejsze zadanie polega na zabezpieczeniu 2 nagrobków przed niszczeniem oraz na ustawieniu 3 nowych upamiętnień dla wybitnych Polaków, który swoje życie poświęcili Niepodległej Polsce. Za realizacją niniejszych działań przemawia ważny interes społeczny i troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, jak również chęć kreowanie promocji polskiej historii oraz jej rozpowszechnianie.

W ramach niniejszego zadania zrealizowane zostaną następujące działania:

I. UPAMIĘTNIENIE GEN. JÓZEFA HALLERA I ARMII POLSKIEJ WE FRANCJI (BŁĘKITNEJ ARMII) W LESZNIE
Realizacja działania pozwoli na ustawienie nowego upamiętnienia – pomnika gen. Józefa Hallera i Armii Polskiej we Francji (Błękitnej Armii) w Lesznie. Pomnik stanie na placu w centrum miasta.
II. UPAMIĘTNIENIE GEN. JÓZEFA HALLERA W KĄKOLEWIE
Realizacja działania pozwoli na ustawienie nowego upamiętnienia – pomnika gen. Józefa Hallera Hallera w Kąkolewie. Pomnik stanie w skwerze przy szkole.
III. UPAMIĘTNIENIE MINISTRA KSAWEREGO PRAUSSA W ZAKOPANEM
Realizacja działania pozwoli na ustawienie tablicy upamiętniającej ministra Ksawerego Praussa w Zakopanem. Tablica zawisnie w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (wewnątrz budynku).
IV. PRACE RENOWACYJNE I KONSERWATORSKIE GROBOWCA MINISTRA JANA KANTEGO STECZKOWSKIEGO W NAGOSZYNIE
Realizacja działania pozwoli na przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwatorskich rodzinnego grobowca ministra Jana Konstantego Steczkowskiego w Nagoszynie. W ramach uzupełnienia realizacji niniejszego działania wykonana zostanie inskrypcja na poziomej tablicy z lastryko, przeprowadzona zostanie kwerenda historyczna dot. osób pochowanych w grobowcu oraz na terenie przykościelnym umieszczona zostanie tablica informacyjna poświęcona Steczkowskim.
V. PRACE RENOWACYJNE I KONSERWATORSKIE NAGROBKA STEFANA BOBROWSKIEGO W ŁASZCZYNIE
Realizacja działania pozwoli na przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwatorskich nagrobka powstańca styczniowego Stefana Bobrowskiego w Łaszczynie.

Wymienione powyżej działania realizowane będą wraz z działaniami towarzyszącymi.

Dofinansowanie: 1 272 415,46 zł
Całkowita wartość zadania: 1 272 415,46 zł

Related Posts