Siódmy sezon prac konserwatorskich w Mołdawii rozpoczęty!

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego już po raz 7 prowadzi prace konserwatorskie na polskim katolickim cmentarzu w Kiszyniowie. W 2023 r. poddany renowacji zostanie nagrobek Justyny Wodzickiej i Marii z Wodzickich Kosko.

Nagrobek o dużym ryzyku zawalenia się, ciężar oraz osłabione sklepienie spowodowały znaczne odchylenie całości od pionu, zwiększając ryzyko nagłego zniszczenia zarówno samego obiektu jak i sąsiednich grobów. Nagrobek składa się z fakturowanej, granitowej podstawy oraz z pięciu elementów architektonicznych wykonanych z polerowanego labradorytu, dwa pierwsze prostopadłościenne zakończone ukośnym profilem zwężającym się ku górze, na którym usytuowany jest następny prostopadłościenny element zakończony ćwierćwałkiem wklęsłym. Środkowa kubiczna cześć o prostokątnych bokach posiada czytelnią inskrypcje. Element ten zadaszony jest naczółkiem z akroterionami, to z kolei stanowi podstawę dla zwieńczenia w formie obelisku.

Nagrobek otoczony jest ogrodzeniem na wpisanym na planie kwadratu, który tworzą cztery ponad dwumetrowe bloki granitowe połączone czterema narożnikowymi formakami, które stanowią tam podstawę dla czerech, częściowo zniszczonych, lecz zachowanych słupków. Przestrzeń między słupkami wypełniona była zdobionymi dwunastoma przęsłami z czego do dziś zachowało się jedynie jedno. Elementy metalowe są mocno skorodowane i niekompletne.

W celu uratowania obiektu od zniszczenia, zatrzymania procesów korozyjnych, przywrócenia pierwotnych walorów artystycznych i kompozycyjnych, zaleca się bezzwłoczne wykonanie pełnej konserwacji i restauracji obiektu.

Projekt jest kontynuacją zadań realizowanych z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w poprzednich latach. Prace konserwatorskie zostaną zakończone w IV kwartale 2023 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Related Posts