Akcja świąteczna w Stryju

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z siedzibą w Stryju na początku grudnia zorganizowało akcję Świętego Mikołaja dla dzieci i młodzieży członków swojej organizacji. Podczas uroczystego spotkania dzieci śpiewały kolędy i recytowały wiersze. Serwowany był skromny poczęstunek, przygotowany przez członków Towarzystwa. Oprócz tego, podczas akcji świątecznej rozdanych zostało 50 paczek świątecznych, z których dzieci bardzo się ucieszyły.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts