Fundacja BGK wspiera Polaków zasłużonych dla polskiej kultury

W ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności (WFD) Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje projekt „WFD – wsparcie dla Polaków zasłużonych dla polskiej kultury”, który jest finansowany ze środków pochodzących z darowizny Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego.

Głównym celem projektu „WFD – wsparcie dla Polaków zasłużonych dla polskiej kultury” było dofinansowanie kosztów leczenia oraz zakupu leków dla osób polskiego pochodzenia, zasłużonych w podtrzymywaniu polskości, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W ramach realizacji projektu wsparcie w postaci pomocy rzeczowych albo finansowej otrzymało 8 osób polskiego pochodzenia z Litwy, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii oraz 1 polska rodzina z Litwy. Warto zaznaczyć, że pomoc charytatywna odbierana jest przez te osoby nie tylko w aspekcie finansowym, lecz również jako świadectwo pamięci i wsparcia płynącego z Macierzy. Najważniejszym rezultatem jest poprawa stanu zdrowia oraz polepszenie sytuacji materialnej odbiorców pomocy.

Trzeba podkreślić, że Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego po raz kolejny wspiera działania charytatywne i socjalne Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności.

Related Posts