Zmarł por. Edward Klonowski.

W Wilnie wieku 94 lat w otoczeniu najbliższych do domu Pana odszedł żołnierz AK, zasłużony działacz społeczny Wileńszczyzny por. Edward Klonowski.

Urodzony 15 września 1927 roku w okolicach Wilna we wsi Wierbuszki, w gminie micuńskiej, działalność konspiracją rozpoczął w 1943 r. Zaprzysiężony w marcu 1944 r. ps. „Cuhalt” pełnił obowiązki łącznika, przewodnika, stał na czatach placówki AK. Dowódcą Jego oddziału był wówczas Antoni Olechnowicz, któremu podlegała placówka. Brał udział w zdobywaniu Wilna w ramach Akcji „Ostra Brama”. Był przydzielony na przewodnika dla przybywających do Wilna oddziałów partyzanckich.

Od 1991 r. poświęcił się budowaniu pomników i kwater żołnierskich, tablic pamięci narodowej oraz opiece nad mogiłami żołnierzy polskich. Brał udział w budowie cmentarzyka wojskowego w Worzianach, pomnika w Postawach, kwatery żołnierskiej w Solecznikach, pomnika w Koniuchach, pomnika akowców w Graużyszkach, kwatery AK-owskiej na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej, krzyża na grobie Felicjana Marynowskiego „Bloka” w Łożnikach, dwóch krzyży żołnierzy AK w Popiszkach, krzyży na cmentarzu w Glinciszkach, budowie cmentarza w Mikuliszkach. Brał udział w budowie pomników pamięci w Krawczunach i kilku kwater żołnierskich na cmentarzach obecnej północnej Białorusi.

Edward Klonowski brał udział w montażu tablic pamięci narodowej w Domu Polskim w Wilnie. Ufundował tablicę pamięci narodowej poległym żołnierzom polskim umieszczoną w Kościele Św. Ducha w Wilnie.

Łącznie, wraz z członkami Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie, brał udział w postawieniu ponad 200 pomników pamięci. Za patriotyczną działalność otrzymał najpierw srebrną, a potem złotą odznakę Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego.

Łącząc się w bólu i żałobie oraz pragniemy przekazać wyrazy głębokiego współczucie oraz słowa wsparcia Rodzinie Klonowskich, z powodu śmierci dostojnego Ojca i Dziadka por. Edwarda Klonowskiego.

Przewodniczący Rady, Rada, Zarząd oraz Zespół Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Related Posts