Akcja Pomoc Polakom na Wschodzie

W ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” pośredniczyła w realizacji kolejnej edycji „Akcji Pomoc Polakom na Wschodzie”, organizowanej przez Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z MSZ oraz Ambasadą RP w Kiszyniowie.

Dobroczynno-charytatywna „Akcja Pomoc Polakom na Wschodzie” była organizowana pod patronatem Pary Prezydenckiej i w ramach realizacji tej Akcji odbyła się wizyta Pierwszej Damy RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy w Republice Mołdawii. Celem głównym tego projektu było zebranie i przekazanie darów w postaci między innymi żywności, chemicznych środki czystości oraz środków higienicznych, artykułów szkolnych i zabawek, które będą bezpłatnie rozpowszechnione wśród naszych Rodaków z Mołdawii, aktywnie działających w polskich środowiskach i organizacjach, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Realizacja kolejnej edycji „Akcji Pomoc Polakom na Wschodzie” nie byłaby możliwa bez pomocy i wsparcia wielu instytucji publicznych oraz firm prywatnych, a przede wszystkim bez darczyńców. Część darów, dostarczonych z Polski do stolicy Mołdawii, została zakupiona za środki pochodzące z darowizn finansowych przekazanych na rzecz akcji charytatywnej przez firmę Solbet Sp. z o.o., Fundację PGE oraz Fundację Grupy PKP. Pozostali darczyńcy – jak firmy: Dragon Poland Sp. z o.o., Olimp Laboratories sp. z o.o. oraz TZMO Global – przekazali darowiznę w postaci pomocy rzeczowej.

Fundacja pragnie wyrazić ogromne podziękowanie za wsparcie kolejnej edycji „Akcji Pomoc Polakom na Wschodzie” wszystkim darczyńcom, którzy otworzyli się na potrzeby naszych rodaków w Mołdawii.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Related Posts