III Międzynarodowe Spotkanie Młodych

„Międzynarodowe Spotkania Młodych” to projekt realizowany od 2019 roku przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z dyrygentem Hubertem Kowalskim. Jego głównym celem jest integracja muzyków polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy i Ukrainy z ich rówieśnikami z Polski. Intencją organizatorów „Spotkań Młodych” było zbudowanie orkiestry składającej się z młodych artystów, dla których płaszczyzną współpracy jest nie tylko muzyka, lecz i wartości, na których opiera się polska tożsamość narodowa. Dotąd „Międzynarodowe Spotkania Młodych” miały charakter warsztatowy i kończyły się wyjątkowym koncertem – w 2019 roku wykonanym dla publiczności, a w 2020 nagranym w formie audio/wideo i udostępnionym w Internecie. Orkiestra gra utwory z repertuaru polskich kompozytorów urodzonych na Kresach: Mieczysława Karłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Konstantego Gorskiego, Wojciecha Kilara, Czesława Niemena i Romualda Twardowskiego. W programie pracy młodych wykonawców znajdują się wersje oryginalne dzieł i ich wyjątkowe aranżacje z udziałem muzyków jazzowych oraz wybitnych polskich wokalistów.

W 2021 roku w ramach projektu powstała płyta CD dla Polonii i Polaków na Wschodzie. Nagranie stanowi osobisty wkład młodych artystów – uczestników projektu – w promocję polskiej kultury i sztuki. Realizacja wspólnych działań służy również nawiązywaniu trwałych, bezpośrednich i opartych na zaufaniu kontaktów, ułatwia wzajemne zrozumienie oraz wymianę doświadczeń.

W programie koncertu znalazły się przede wszystkim kompozycje polskich kompozytorów urodzonych na Kresach: Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Konstantego Gorskiego i Wojciecha Kilara. Taki wybór pozwala podkreślić uniwersalizm muzyki, w tym przypadku muzyki tworzącej polską kulturę narodową. To właśnie w przestrzeni kultury możliwe jest spotkanie ludzi bez względu na różnice światopoglądowe czy pochodzenie. Ma to tym większe znaczenie, że orkiestrę tworzą młodzi muzycy – Polacy oraz osoby polskiego pochodzenia mieszkające na terenie obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Wspólne granie w orkiestrze nie jest jedynie połączeniem wrażliwości i umiejętności artystycznych, ale nade wszystko spotkaniem ludzi oraz budowaniem dobrych relacji między nimi.

Program koncertu uzupełniły kompozycje nawiązujące w swojej treści do polskiej historii i tradycji, pozwalające jeszcze bardziej zachwycić się własnym dziedzictwem kulturowym. Niektóre utwory zostały wykonane zgodnie z pierwotną partyturą, ale część z nich zagrano w wersjach specjalnie zaaranżowanych, a nawet skomponowanych dla tej konkretnej orkiestry i dla tego szczególnego spotkania. Wyjątkowość projektu podkreśla obecność zaproszonych do niego artystów: wokalistki – Justyny Stankiewicz (mezzosopran) oraz wybitnych instrumentalistów –Joachima Mencla (lira korbowa), Stanisława Słowińskiego (skrzypce), a także Mateusza Makucha (koncertmistrza orkiestry).

Projekt zrealizowano w dniach 12-17 września 2021 roku, koncert zorganizowano 17 września na zamku w Nowym Wiśniczu.

Na zakończenie projektu dyrygent Hubert Kowalski otrzymał z rąk Prezesa Zarządu Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaja Falkowskiego statuetkę za inspirację i wspieranie Fundacji w działaniach promujących polską kulturę.

Projekt finansowany za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Dofinansowano ze środków FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

MŁODZI POLSCY – koncert na zamku w Nowym Wiśniczu

 


Related Posts

Skip to content