Zrealizowano prace konserwatorskie przy polskich zabytkach w Mołdawii

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zrealizowała projekt polegający na prowadzeniu prac konserwatorskich przy polskich zabytkach w Mołdawii.

Pracom poddany został nagrobek kanonika Mikołaja Ćwikły na Cmentarzu Polskim w Kiszyniowie. Dodatkowo prace konserwatorskie prowadzone były przy nagrobku Antoniego Hamana i przy ogrodzeniu grobowca Zenonii Heyman na Cmentarzu Polskim w Raszkowie.

Projekt był kontynuacją działań finansowanych przez MKDNiS od 2016 r. Stanowi ważne działanie związane z ochroną polskiego dziedzictwa historycznego na Wschodzie. Był w całości konsultowany z ekspertami i przedstawicielami Ambasady RP w Kiszyniowie.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.­­

Related Posts