Bon studenta – wyniki naboru

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpatrującej wnioski o przyznanie Bonów w ramach zadania publicznego pn. „Program stypendialny PLus – Aktywny Student” finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

W ramach naboru o przyznanie Bonu aplikowało 460 studentów polskiego pochodzenia. Komisji przedstawiono zestawienie 384 wniosków spełniających warunki Regulaminu Fundacji. Pozostałe 76 wniosków nie spełniało wymogów formalnych.

Dofinansowanie przyznane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na realizację projektu w 2021 r. umożliwiło przyznanie 350 Bonów. Decyzją Komisji Bony otrzymali studenci z Republiki Czeskiej, Chorwacji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Serbii oraz Ukrainy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) lista studentów, którzy otrzymali Bony w 2021 r. nie może zostać opublikowana na stronie Fundacji. Wszyscy studenci, którzy w semestrze jesiennym 2021/2022 ubiegali się o Bon Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, informację o decyzji Komisji otrzymają bezpośrednio na wskazane we wnioskach adresy mailowe.

Related Posts

Skip to content