Ogłoszenie o zatrudnieniu

Ogłoszenie o zatrudnieniu 26 10 2021Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia – (4 stanowiska) – lektor języka polskiego prowadzący zajęcia zdalnie nr 1 z dnia 26.10.2021 r. w ramach projektu pt. „Repatriacja krok po kroku – III i IV edycja”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI, na podstawie umowy nr. PL/2021/AMIF/13.1 z dnia 10.09.2021 r.

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Formularz ofertowy

Oświadczenie o doświadczeniu 

Related Posts

Skip to content