Blog

POLSKIE MEDIA ZE WSCHODU W BELWEDERZE

Aktywność polskich mediów na Wschodzie ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla kultywowania wiedzy o naszej kulturze i historii. Polska prasa, radio, programy telewizyjne i portale internetowe spełniają rolę podstawowego źródła informacji o lokalnej działalności przedstawicieli polskich środowisk na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie.

Ważnym elementem przekazywania informacji jest współpraca środowisk dziennikarskich, aktywne współdziałanie, również na płaszczyźnie międzynarodowej. Sprzyja temu Federacja Mediów Polskich na Wschodzie, której walne zebranie odbyło się 26 września 2017 roku w Belwederze. Konferencja finansowana była ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach projektu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Oprócz głównych zainteresowanych, redaktorów polskich mediów działających na Wschodzie, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz i Senatu RP. Moderatorami spotkania byli Rafał Dzięciołowski, wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Robert Mickiewicz, prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie.

Spotkanie inaugurował Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Po nim do zgromadzonych na sali przedstawicieli ponad trzydziestu redakcji przemawiali między innymi Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Przedstawicielom rządu towarzyszył Mikołaj Falkowski, Prezes „Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie”, który podkreślił, że polskie media są adwokatami naszej historii, wartości i kultury.

Merytoryczną część spotkania zdominowała kwestia finansowania polskich mediów. Dziennikarze oczekują zwiększenia dotacji na wynagrodzenia i szkolenie pracowników, sprzęt oraz utrzymanie redakcji. Pojawiły się też głosy przypominające o roli polskich mediów na Wschodzie. Mirosław Rowicki, redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”, zwrócił uwagę na to, że Polacy żyjący na Ukrainie zachowują tożsamość narodową oddziałując na społeczeństwo, a nie tworząc getta. Sytuację polskich mediów w swoich krajach przedstawili również Rajmund Klonowski z „Kuriera Wileńskiego”, Andrzej Pisalnik, redaktor białoruskiego „Głosu znad Niemna” i Ryszard Stankiewicz reprezentujący pismo „Polak na Łotwie”.

Uczestnicy debatowali również nad poprawą kondycji polskich mediów na Wschodzie i przygotowali uchwały apelujące do władz RP o zwiększenie pomocy finansowej oraz wcześniejsze przyznawanie dotacji. Zasugerowano również stworzenie dwuletniego planu finansowania mediów, który znacząco wpłynąłby na poprawę funkcjonowania redakcji. Walne zebranie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie zakończyły wybory nowego prezesa, został nim redaktor Andrzej Pisalnik z Białorusi.

Pod koniec konferencji ożywioną dyskusję wywołał wykład dr Jerzego Targalskiego. Dyrektor Centrum Studiów nad Przestrzenią Postsowiecką w Akademii Sztuki Wojennej obrazowo opisał sytuację geopolityczną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jej wpływ na kondycję polskich mniejszości narodowych.

Fot. Kurier Galicyjski, autor: Maria Basza

Related Posts