ROZPOCZYNAMY NABÓR WNIOSKÓW DLA STUDENTÓW NA SEMESTR JESIENNY 2021/2022

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza nabór wniosków o przyznanie Bonów (dotychczasowych stypendiów), w ramach „Programu stypendialnego PLus – Aktywny Student” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Jednocześnie informujemy, iż procedury aplikowania oraz rozpatrywania wniosków o bony opierają się na tych samych zasadach co dotychczas obowiązujący system przyznawania stypendiów udzielanych przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Nabór wniosków w semestrze jesiennym roku akademickiego 2021/2022, będzie trwał od 30 sierpnia do 18 października 2021 r.

O Bon Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia, którzy posiadali status studenta w I półroczu 2021 r. (tj. w semestrze wiosennym roku akademickiego 2020/2021) oraz kontynuują naukę w II półroczu 2021 r. (tj. w semestrze jesiennym 2021/2022). Program obejmuje następujące kraje: Białoruś, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Kazachstan, Kirgistan, Litwę, Łotwę, Mołdawię, Rosję, Rumunię, Serbię i Ukrainę.

 Studenci o Bon aplikują za pośrednictwem Systemu Rejestracji Wniosków (SRW), wypełniając elektroniczny formularz wniosku oraz załączając dokumenty wymienione w Regulaminie § II, pkt. 3.

Studentów, którzy prowadzą aktywną działalność społeczną zachęcamy do dołączenia do wniosku opisu swoich działań ze wskazaniem ich wymiaru (liczba godzin), tj. raportu polonijnego poświadczonego przez przedstawiciela polskiej organizacji. Wnioski posiadające raport polonijny będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Zaznaczamy, iż rejestracja dokumentacji w systemie SRW jest to jedyna możliwa forma złożenia aplikacji o przyznanie Bonu (dotychczasowego stypendium). W przypadku problemów ze skorzystaniem z systemu SRW prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz:

e-mail: stypendia@pol.org.pl; d.guz@pol.org.pl;

telefon: +48 22 628 55 57 wew.118.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO, wszyscy studenci aplikujący o Bon w semestrze jesiennym 2021/2022, o decyzji Komisji rozpatrującej wnioski zostaną poinformowani przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w systemie SRW adresy mailowe.

Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Regulamin

System Rejestracji Wniosków (SRW)

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w  ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021 r.”

Related Posts

Skip to content