Renowacja Muzeum Tadeusza Kościuszki w Szwajcarii

Ruszyły prace związane z remontem pomieszczeń Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Solurze w Szwajcarii. Tegoroczny projekt polega na przeprowadzeniu remontu podłogi i zabytkowych karniszy w gabinecie bohatera narodowego Polski oraz na wykonaniu tablic informacyjnych. Będą one zamontowane na terenie należącym do Towarzystwa Kościuszkowskiego w Solurze.

Celem działalności Towarzystwa Kościuszkowskiego jest kultywowanie polskiej tradycji, kultury, a także działanie integracyjne i aktywizujące miejscowe środowisko polonijne. Bezpośrednim efektem projektu ma być zachowanie w oryginalnym stanie mieszkania Tadeusza Kościuszki, w którym spędził ostatnie dwa lata swojego życia i gdzie zmarł. Towarzystwo sprawuję opiekuje nad zachowanymi oryginalnymi przedmiotami pozostawionymi przez Kościuszkę i udostępnia zainteresowanym pomieszczenia muzealne wraz ze zbiorami z epoki.

Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze zostało założone w 1936 roku decyzją władz polskich oraz Kantonu Solury, od samego początku opiekę nad nim sprawuje miejscowe Towarzystwo Kościuszkowskie. Organizacja opiekuje się również pomnikiem Kościuszki wzniesionym w 1817 roku na dawnym cmentarzu w Zuchwil koło Solury, gdzie znajduje się również kaplica poświęcona pamięci poległych żołnierzy polskich z 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Towarzystwo Kościuszkowskie działa pod patronatem miejscowych władz miejskich i kantonalnych Solury.

Fasadę „Domu Kościuszki” („Kosciuszko Haus”), w którym mieści się Muzeum, zdobi tablica pamiątkowa wmurowana w 1865 roku przez weteranów powstania styczniowego. W Muzeum przechowywane są cenne pamiątki związane z Kościuszką i jego epoką w postaci oryginalnych dokumentów, portretów, sztychów, rysunków, planów i obrazów bitew, rzeźb, medali, publikacji, przedmiotów osobistych, itp.

Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca Z Polonią I Polakami Za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie.

Related Posts