Przebudowa centrum dla dzieci i kaplicy na Węgrzech

Niebawem ruszy przetarg, który wyłoni wykonawcę przebudowy i adaptacji budynków „A” i „B” przeznaczonych na Centrum Edukacyjne, Ośrodek Rekreacyjny dla Dzieci i kaplicę w Balatonboglar na Węgrzech.

Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca Z Polonią I Polakami Za Granicą 2021 – Infrastruktura polonijna”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W 2021 r. w budynku „A” mają być przeprowadzone prace demontażowe oraz remontowe, demontaż i remont instalacji: gazowej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej i elektrycznej. Zaś w budynku „B” będzie realizowany I etap prac, to znaczy prace demontażowe i remontowe.

Celem projektu jest wsparcie polskiej organizacji samorządowej na Węgrzech, której działalność polega na pielęgnacji języka polskiego, kultury polskiej, podtrzymywania tradycji, promocji osiągnięć Polski w dziedzinie kultury i nauki za granicą, utrzymywania więzi z krajem ojczystym, rozwoju edukacji polonijnej, pielęgnowania tradycji chrześcijańskich i budowania trwałych więzi wspólnoty polonijnej na Węgrzech. Dzięki uzyskanemu wsparciu ze środków państwa polskiego, organizacja przeprowadzi modernizację dwóch połączonych ze sobą budynków.

Grupę docelową stanowić będzie ok. 7-10 tyś. osób polskiego pochodzenia. Na Węgrzech działają również organizacje o zasięgu ogólnokrajowym takie jak: Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej Polonia Nova, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema i Stowarzyszenie Katolików Polskich pw. Św. Wojciecha. Ponadto działa tam 17 organizacji lokalnych i 45 samorządów narodowości polskiej na terenie całego kraju. W Balatonboglár działa Stowarzyszenie Przyjaźni Węgiersko-Polskiej, którego członkami są Polacy i Węgrzy.

Related Posts