X Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wchodzie

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 21 września odbył się X Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wchodzie.

Wśród najważniejszych kwestii poruszanych podczas panelów dyskusyjnych, w tym roku rozmawialiśmy o:

  • przyszłości Federacji Mediów Polskich na Wschodzie;
  • niezwykłej roli mediów polonijnych w trudnych i wymagających czasach;
  • polskiej polityce historycznej w kontekście mediów polonijnych;
  • działaniach w czasie kryzysu;
  • budowaniu współpracy z innymi organizacjami;

oraz o wielu innych, nie mniej istotnych zagadnieniach.

Wśród naszych znamienitych gości m.in.:
Prezes Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Pani Lilia Luboniewicz, Pan Jan Badowski – dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Premiera, Wice-Prezes Zarządu Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego Pan Juliusz Szymczak-Gałkowski, przedstawiciel MSZ Pan Paweł Piotrowski, przedstawiciel Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego Pan Minister Piotr Naimski.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Premiera Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Related Posts