Dyskusja panelowa pt. „Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939”

W Warszawie odbyła się dyskusja panelowa pt. „Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939”. Współorganizatorami wydarzenia byli: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Kurier Galicyjski”, Fundacja Joachima Lelewela oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Dyskusja on-line była częścią projektu, który pierwotnie dotyczył organizacji międzynarodowej konferencji naukowej we Lwowie. Epidemia COVID-19 oraz niespodziewana śmierć Mirosława Rowickiego, wielkiego orędownika spraw polskich na Ukrainie, założyciela i redaktora naczelnego „Kuriera Galicyjskiego”, który był inicjatorem tego projektu, uniemożliwiły organizację wydarzenia w zaplanowanym formacie.

W trakcie dyskusji, która odbyła się 5 listopada w pomieszczeniach Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz za pośrednictwem internetu, poruszone zostały takie wątki jak: sytuacja mieszkańców Lwowa, działalność ugrupowań politycznych, następstwa wojen dla miasta i regionu czy znane i mniej znane epizody dotyczące walk żołnierskich.

W wydarzeniu wzięli udział − prof. Bohdan Hud’, z Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie; prof. Grzegorz Nowik, z Instytutu Studiów Politycznych PAN; prof. Janusz Odziemkowski, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; dr Andrij Rukkas, z Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie; prof. Wojciech Włodarkiewicz, z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Moderatorem dyskusji był dr Piotr Kościński, AFiB Vistula, prezes Fundacji Joachima.

Obserwatorzy on-line dyskusji mogli zadawać pytania za pośrednictwem konta Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na Facebooku czy na czacie YouTube.

Projekt finansowany był ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Po spotkaniu uczestnicy dyskusji złożyli wieniec i znicze na grobie śp. Mirosława Rowickiego na Cmentarzu Bródnowskim w Warsawie.

Fot. Marcin Szulc

 

Related Posts