VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

W Warszawie odbył się VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Za pośrednictwem internetu wzięli w nim udział przedstawiciele ponad 50. Polskich redakcji oraz zaproszeni goście.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundację „Wolność i Demokracja”. Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Federacja Mediów Polskich została powołana do życia podczas konferencji medialnej, która odbyła się w Senacie RP w dniach 24-25 września 2013 r. z udziałem przedstawicieli blisko 20 redakcji polskich oraz polonijnych portali, gazet, czasopism, programów telewizyjnych i radiowych działających na Wschodzie.

Głównymi celami, który przyświecały procesowi głębszej integracji polskich dziennikarzy z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy były: usprawnienie współpracy z polskimi instytucjami, wspierającymi krzewienie polskiego słowa na Wschodzie oraz przygotowanie własnych propozycji polepszenia działania tego systemu.

Zjazdy Federacji odbywają się co roku jesienią w Warszawie. Jednak w 2020 r. z powodu pandemii postawiono na internetową formułę spotkania. Dyskusje były transmitowane m.in. za pośrednictwem YouTube a uczestnicy mogli zabierać głos poprzez platformę Zoom.

W ramach oficjalnego rozpoczęcia Zjazdu wystąpili m.in. Minister Adam Kwiatkowski, który zabrał głos w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy; Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska; członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk; Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Sławomir Kowalski. Gości w imieniu organizatorów powitali Lilia Luboniewicz, Prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz Mikołaj Falkowski, Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Następnie prezes Federacji, Jerzy Wójciki przedstawił projekt misji, wizji i celów Federacji Mediów Polskich na Wschodzie do roku 2030. W ramach multimedialnej prezentacji najpierw pokazane zostały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Federacji, obrazujące ich osiągnięcia i potrzeby. W drugiej części wystąpienia prezes Wójciki wskazał główne kierunki rozwoju organizacji zrzeszającej polskiej redakcje za granicą w ciągu najbliższych 10 lat.

Podczas panelu dyskusyjnego omówiono rolę Federacji Mediów Polskich na Wschodzie w promocji inicjatyw współpracy międzynarodowej: Trójmorze, Trójkąt Lubelski. Wzięli w nim udział – Krzysztof Skowroński (Radio Wnet, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich), Paweł Bobolowicz (reporter), Wojciech Jankowski („Kurier Galicyjski”), Grzegorz Kuczyński (Warsaw Institute), Andrzej Pisalnik (znadniemna.pl), Rajmund Klonowski („Kurier Wileński”).

VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie zakończył się głosowaniem ws. wyboru prezesa organizacji. Został nim ponownie dotychczasowy prezes Federacji – Jerzy Wójcicki, redaktor naczelny „Słowa Polskiego” z Winnicy na Ukrainie.

Fot. Marcin Szulc

Related Posts