Szkoła Współpracy 2020 – edycja online

Od 10 września trwają szkolenia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli pracujących w szkołach poza granicami kraju, m.in. na Ukrainie czy Litwie. Kurs skierowany jest do pedagogów prowadzących w roku bieżącym nauczanie języka polskiego oraz historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów w języku polskim. Szkolenia realizowane są on-line poprzez platformę Zoom.

Podczas szkoleń nacisk jest kładziony na pogłębianie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przedmiotowym, metodycznym i psychologii rozwoju dziecka oraz przygotowanie do pracy zdalnej z uczniem z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów, w tym Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz narzędzi teleinformacyjnych.  Szkolenia potrwają do listopada 2020.

Wciąż trwa nabór uczestników, zainteresowanych prosimy o kontakt na adres email: a.barhanskaya@pol.org.pl

Projekt realizowany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Related Posts