Z Polski do Węgier – emigracja serca

Projekt  „Z Polski do Węgier – emigracja serca” to seria filmów dokumentalnych dotyczących Polaków mieszkających na Węgrzech, głównie emigrantów z lat 70. i 80. XX wieku.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów oraz Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie i Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie”. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2022 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania Licencjodawców jako właścicieli praw do utworu. Postanowienia licencji są dostępne pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Pliki z filmami można pobrać z poniższych lokalizacji:

„Z Polski do Węgier – emigracja serca”, cz. 1

„Z Polski do Węgier – emigracja serca”, cz. 2

„Z Polski do Węgier – emigracja serca”, cz. 3


Related Posts