Prace konserwatorskie w Kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Katedrze Łacińskiej we Lwowie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje projekt polegający na prowadzeniu prac konserwatorskich i konserwatorsko-rekontrukcyjnych w Kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Katedrze Łacińskiej we Lwowie przy Nagrobku arcybiskupa Ferdynanda Kickiego oraz arcybiskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego.

Ferdynand Kicki zmarł w 1797 roku. Jego następca, a zarazem bratanek Kajetan Kicki wzniósł mu nagrobek wykonany przez Franciszka Olędzkiego. Znajduje się on w kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego, zbudowanej w latach 1769-71 z fundacji Anny Jabłonowskiej, w katedrze łacińskiej we Lwowie. Ustawiono go po prawej (zachodniej) stronie od ołtarza. Nagrobek składa się z dwóch zasadniczych elementów: wysokiej podstawy i usytuowanej na niej rzeźby przedstawiającej naturalnych rozmiarów postać arcybiskupa.

Podstawa w formie prostopadłościanu, wykonana z czarnych wapiennych elementów kamiennych. Zbudowana jest z niskiego cokołu zakończonego rytą dekoracją w formie kimationu lesbijskiego, na froncie po obu stronach para prostych lizen, całość wieńczy belkowanie, które stanowi podstawę pod postać. Na belkowaniu również znajdują się ryte dekoracje z motywem kimationu lesbijskiego oraz ornamentami geometrycznymi. Na froncie cokołu centralnie umieszczono tablicę z inskrypcją (dwa wersy w górnej części). Litery kute wgłębnie, na ich powierzchni widnieją śladowe ilości polichromii lub złoceń. W narożnikach płyty wypukłe, ozdobne elementy o geometrycznym kształcie- okrągłe.

Na podstawie z czarnego wapienia zbitego umieszczono naturalnej wielkości postać zmarłego wykutą z bloku blado-żółtawego (kremowego) wapienia zbitego. Kickiego przedstawiono w postawie klęczącej, z rękami złożonymi do modlitwy, z twarzą zwróconą ku ołtarzowi, z infułą u nóg.

Cztery lata po śmierci Sierakowskiego, jego następca Ferdynand Kicki zlecił Franciszkowi Olędzkiemu wykonanie nagrobka. Znajduje się on w kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego, zbudowanej w latach 1769-71 z fundacji Anny Jabłonowskiej, w katedrze łacińskiej we Lwowie. Ustawiono go po lewej (wschodniej) stronie od ołtarza. Nagrobek składa się z dwóch zasadniczych elementów: wysokiej podstawy i usytuowanej na niej rzeźby przedstawiającej naturalnych rozmiarów postać arcybiskupa.

Podstawa w formie prostopadłościanu, wykonana z czarnych wapiennych elementów kamiennych. Zbudowana jest z niskiego cokołu zakończonego rytą dekoracją w formie kimationu lesbijskiego, na froncie po obu stronach para prostych lizen, całość wieńczy belkowanie, które stanowi podstawę pod postać. Na belkowaniu również znajdują się ryte dekoracje z motywem kimationu lesbijskiego oraz ornamentami geometrycznymi. Na froncie cokołu centralnie umieszczono tablicę z inskrypcją. Litery kute wgłębnie, na ich powierzchni widnieją śladowe ilości polichromii lub złoceń. W narożnikach płyty wypukłe, ozdobne elementy o geometrycznym kształcie- okrągłe.

Na podstawie z czarnego wapienia zbitego umieszczono naturalnej wielkości postać zmarłego wykutą z bloku blado-żółtawego (kremowego) wapienia zbitego. Leżąca postać Sierakowskiego przedstawiona została w stroju pontyfikalnym, głowa w infule spoczywa na księdze leżącej na poduszce. Prawą ręką przyciska do piersi krzyż zawieszony na łańcuchu, a na małym palcu znajduje się pierścień z okiem Opatrzności, który służył jako pieczęć.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Opiekę nad projektem sprawuje Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Related Posts