Warsztaty z ekonomii dla uczniów gimnazjów polskich szkół na Litwie

Przekazywanie wiedzy ekonomicznej uczniom szkół średnich polskich szkół na Litwie to był jeden z głównych celów warsztatów przeprowadzonych w dniach 4-6 marca 2020 roku w na Wileńszczyźnie. W sumie w zajęciach zorganizowanych przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” oraz Lietuvos Draudimas wzięło udział 108 uczniów klas 11 i 12. Początkowo zakładano, iż będzie to maksymalnie 50 osób, ale ze względu na duże zainteresowanie warsztatami zwiększono limit ilości uczestników. Partnerem strategicznym projektu był Narodowy Bank Polski, który realizuje program edukacji ekonomicznej.

Rekrutacja uczestników została przeprowadzana dwuetapowo, najpierw wyselekcjonowane zostały szkoły, potem uczniowie z poszczególnych szkół. Szczegółowe informacje dotyczące projektu zostały wysłane do wszystkich polskich średnich szkół działających w Wilnie i w regionie. Dodatkowo, na potrzeby projektu uruchomiona została dedykowana strona internetowa, dająca również możliwość dokonania rejestracji on-line (www.warsztatyfinansowe.lt).

Jednodniowe szkolenia zrealizowano niezależnie w trzech oddzielnych lokalizacjach na Litwie. W Niemenczynie w Gimnazjum im. Konstatntego Parczewskiego, w Solecznikach w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego oraz w Wilnie w Dom Kultury Polskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały w formie elektronicznej oraz drukowanej, a po zakończeniu warsztatów odpowiednie certyfikaty.

Wiedza przekazywana młodym uczestnikom dotyczyła przede wszystkim zasad funkcjonowania rynku finansowego, w tym takich zagadnień jak działanie najważniejszych instytucji rynku finansowego oraz rodzaje i wycena instrumentów finansowych – akcji, obligacji i instrumentów pochodnych. Przeprowadzone na zakończenie warsztatów testy wiedzy potwierdziły wzrost wiedzy uczestników w zakresie rynku finansowanego. Średni odsetek poprawnych odpowiedzi w testach wyniósł 63% wobec 37% poprawnych odpowiedzi w analogicznych testach przeprowadzanych na początku projektu. Przyswojone przez gimnazjalistów informacje pomogą im w przyszłości poruszać się w skomplikowanym świecie finansów.

Warsztaty poprowadzili specjaliści-praktycy w dziedzinie finansów:

Jerzy Karasiuk, Partner w NET GROUP

W latach 2017 – 2019 roku Dyrektor Oddziału Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA w Wilnie, wcześniej Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, gdzie odpowiadał za promocję polskiej gospodarki i wsparcie polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i inwestycjami na rynku litewskim. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie operacyjne w finansach, zarządzaniu aktywami oraz M&A. Przez wiele lat związany z Grupą PZU SA. W latach 2011-2015 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w PZU Lietuva.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej. Uczestnik Eurekans Management Development Programme (INSEAD/IESE Business School). Autor licznych artykułów z zakresu inwestycji/M&A publikowanych w prasie finansowej i magazynach m.in. w Harvard Business Review. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych.

Marek Balcerzak, Partner w Data Zoom

W Data Zoom Management Consulting jest Partnerem w obszarze Doradztwa Strategicznego i wspiera zakłady ubezpieczeń w doborze strategii rozwoju, strategii produktowych i cenowych, usprawnianiu modeli zarządzania organizacją oraz dużych transformacji strategicznych.

Od blisko 20 lat związany z sektorem ubezpieczeń Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada doświadczenie we wspieraniu rozwoju organizacji o zróżnicowanej skali działalności (od 0,5% do 45% udziału w rynku), działających w różnych modelach biznesowych, na rynkach o zróżnicowanym poziomie konkurencyjności. Bezpośrednio przed dołączeniem do Data Zoom Management Consulting odpowiadał za obszar Analiz Strategicznych Grupy PZU w Pionie Strategii Grupy, a wcześniej za nadzór biznesowy nad operacjami zagranicznymi Grupy PZU i operacje reasekuracyjne Grupy PZU i Polish Re.

 

 

 

Related Posts

Skip to content