Blog

Nazwa zadania: “Wycieczka Śladami polskich romantyków”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie „wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów organizuje wycieczkę pn. „Śladami polskiego romantyzmu” dla dzieci i młodzieży polskiej wraz z opiekunami. Celem zadania jest:

  • pogłębienie wiedzy uczestników wyjazdu na temat historii i najważniejszych postaci polskiego romantyzmu,
  • zainteresowanie polską kulturą i historią,
  • ułatwienie dzieciom i młodzieży żyjącym poza granicami kraju dostępu do żywej polskiej kultury i dorobku polskich literatów oraz artystów.

Ponadto zadanie doskonale wpisuje się w obchody ogłoszonego przez sejm rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Grupą docelową zadania, czyli w tym przypadku uczestnikami wycieczki będą uczniowie nagrodzeni w trzech konkursach na temat twórczości i osoby C.K. Norwida. Konkursy te były objęte honorowym patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego, a organizatorami byli: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Wycieczka będzie obejmowała wizytę w Warszawie, Wilnie, Trokach i Dyneburgu. Uczestnicy poznają artystyczny dorobek polskich romantyków i odwiedza miejsca ściśle związane z tą epoką. Czytanie o miejscach, postaciach i ich historii to nie to samo, co ich doświadczenie, zobaczenie „na żywo” – posłuchania muzyki Chopina w pięknym i nowoczesnym miejscu stworzonym na cześć kompozytora, obejrzenia malarstwa, zwiedzenie miejsca gdzie żył i pracował Adam Mickiewicz. Młodzi ludzie, żeby przyswajać wiedzę i chcieć wiedzieć więcej, muszą doświadczać i doznawać.

Zadanie wpisuje się w, realizowane na co dzień przez FPPnW, zadania z obszarów takich jak: edukacja, kultura czy aktywizacja obywatelska, których kluczowymi założeniami są m.in.

– promocja języka polskiego, upowszechnianie polskiej kultury i historii,

– wzmacnianie wśród naszych Rodaków mieszkających poza granicami kraju więzi z Polską,

– budowanie dobrego wizerunku Polski zagranicą.

Dofinansowanie: 130 638zł
Całkowita wartość zadania: 137 730zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Related Posts

Skip to content