Trwają prace inwentaryzacyjno-porządkowe na polskich cmentarzach w Mołdawii i Naddniestrzu

Wyjazd do Mołdawii poprzedzony został szkoleniem dla wolontariuszy, w ramach którego przeprowadzone zostały krótkie wykłady dla uczestników oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne. Wolontariusze z Polski (4 osoby), Mołdawii i Naddniestrza (6 osób) wraz z ekspertami będą przebywać w Mołdawii i Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej do 14 sierpnia. Na miejscu będą pracować na cmentarzach m.in. w Bielcach, Styrczy i Sorokach, a następnie przejadą do Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej i tam przeprowadzą prace na cmentarzu w Raszkowie i Jahorliku.

W ramach projektu na cmentarzach wykonane zostaną następujące zadania: oczyszczanie z zieleni,  inwentaryzacja, w tym: nagrobków, drzewostanu, ogrodzenia, oczyszczanie nagrobków, pionowanie, ustawianie przewróconych, zabezpieczanie odnalezionych fragmentów w celu wykorzystania ich w kolejnych pracach oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019” realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z prof. ASP dr hab. Januszem Smazą oraz przy wsparciu Ambasady RP w Kiszyniowie.

Fot. Szymon Tomsia

Related Posts

Skip to content