OBCHODY 400. ROCZNICY ŚMIERCI HETMANA ŻÓŁKIEWSKIEGO

Uroczystości 400. rocznicy bitwy chocimskiej odbyły się w Kamieńcu Podolskim w dniach 9-10 października. W ramach obchodów miała miejsce konferencja historyczna, pokaz polskich grup rekonstrukcyjnych XVII-wiecznej husarii, uroczysta msza święta w kościele św. Mikołaja odprawiona w rycie trydenckim, koncert „Śpiewy historyczne” chóru i solistów Lwowskiej Filharmonii Narodowej, otwarcie wystawy „Wojsko Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Żółkiewskiego i Jana Chodkiewicza”.

Obchody zostały zorganizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Polsko-Ukraińską Fundację im. I.J. Paderewskiego dzięki wsparciu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Polsko-Ukraińska Fundacja im. I.J. Paderewskiego od kilku lat realizują wydarzenia związane z tą rocznicą. W kwietniu 2019 roku we Lwowie miała miejsce premiera „Śpiewów Historycznych Jana Ursyna Niemcewicza”. W 2020 roku został odnowiony pomnik hetmana Żółkiewskiego w Berezowce, ufundowana tablica upamiętniająca bitwę pod Cecorą. W październiku ubiegłego roku została odprawiona msza św. w kolegiacie w Żółkwi z oprawą husarii wraz z oddaniem hołdu hetmanowi w rocznicę bitwy pod Cecorą. W tym roku oddano hołd w Berezowce oraz odbyły się uroczystości w Kamieńcu Podolskim.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts