PORTALE W ŻYDACZOWIE

Pierwsze wzmianki o kościele w Żydaczowie pochodzą z końca XVI wieku. To w tej świątyni po zwycięskiej bitwie pod Żurawnem w 1676 roku modlił się Jan III Sobieski. Obecnie ten zabytkowy obiekt wymaga uwagi konserwatorskiej, na co zwrócili uwagę przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (FPPnW).

Portale kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żydaczowie wymagają pilnego zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi. W ramach projektu realizowanego przez FPPnW w świątyni prowadzone są obecnie prace zabezpieczające – założenie obróbek blacharskich, osuszanie ścian i portalu głównego oraz oczyszczenie portalu wewnętrznego.

Dzięki dużemu zaangażowaniu proboszcza, przedstawicielom FPPnW w ramach wolontariatu w latach 2017 i 2018 udało się zabezpieczyć więźbę dachową oraz osłonić portal główny kościoła. Duże wsparcie przy pracach zapewnili parafianie z Żydaczowa, co pozwoliło na uratowanie Kościoła przed degradacją.

W kolejnych latach FPPnW będzie poszukiwać wsparcia na dalsze zabezpieczenie zabytków ruchomych znajdujących się w Kościele. Projekt jest objęty nadzorem prof. Janusza Smazy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz wsparciem parafii i lokalnej władzy samorządowej. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Senatu RP w ramach opieki nad Polakami za granicą.

 

Related Posts