KAPLICA ORZESZKÓW W ZAKOZIELU

W piątek 5 lipca przedstawiciele Fundacji, razem z architektami i inżynierami przygotowującymi dokumentację techniczną remontu kaplicy Orzeszków w Zakozielu, odwiedzili siedzibę władz białoruskiego Drohiczyna. Miejscowe władze pomagają w pracach przy polskim zabytku wzniesionym w 1839 roku według projektu Franciszka Jaszczołda. Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym – zniszczeniu uległo pokrycie dachowe, uszkodzona jest więźba dachowa, centralna wieżyczka przewróciła się na dach. Obiekt wymaga natychmiastowej interwencji specjalistów, możliwej dzięki dofinansowaniu projektu Fundacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wizytująca na Białorusi fundacyjna delegacja odwiedziła również wyremontowane ze środków Kancelarii Senatu RP, w ramach projektu Strażnicy Pamięci, polskie mogiły w Nowej Papinie oraz cmentarze w Kobryniu – jeden z nich w 2019 r. zostanie objęty przez Fundację pracami konserwatorskimi ze środków MKiDN. Wyprawa zakończyła się w Brześciu, na położonym w dzielnicy Adamkowo Polskim Cmentarzu Wojennym. Na tej, powstałej w latach 30. XX wieku, nekropolii pochowano ponad tysiąc polskich żołnierzy oraz ich litewskich i białoruskich sprzymierzeńców walczących w 1920 roku pod dowództwem gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza. W drugiej połowie lipca na cmentarzu rozpocznie się II etap prac renowacyjno-konserwatorskich.

Related Posts