POLSCY UCZNIOWIE NA ŁOTWIE

Od 11 do 18 maja 2019 roku grupa 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie gościła w Polskim Gimnazjum im. Stefana Batorego w Rezekne na Łotwie. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Wspólna Klasa – Najlepiej po Polsku” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem programu jest zacieśnienie więzi między polskimi dziećmi z gminy Sianów, a uczniami z Rezekne.

Już na początku odwiedzin uczniowie udali się na wycieczkę do Rygi. Zwiedzali wpisane na światową listę UNESCO stare miasto i pływali statkiem. W drodze powrotnej zatrzymali się pod obeliskiem upamiętniającym bitwę stoczoną pod Kircholmem w 1604 roku przez polskiego hetmana polowego Stanisława Chodkiewicza, którego husaria rozgromiła trzykrotnie większe wojska szwedzkie.

W trackie pobytu w Rezekne uczniowie zwiedzili wzgórza: zamkowe, Mary i kościelne oraz spotkali się z Merem miasta. Zwiedzili też urząd i poznali strukturę jego działania.
Odwiedzili również Polskie Gimnazjum im. Stefana Batorego w Rezekne.

W ramach zwiedzania Łotwy uczniowie pojechali też na wycieczkę do Agłony – łotewskiej Częstochowy, odwiedzili również skansen w Ludzy (łotewski Biskupin) gdzie spacerowali wśród ruin wzgórza zamkowego, zwiedzali kościół katolicki i cerkiew prawosławną. Uczniowie widzieli również dwór w Łuznawie, centrum zainteresowań „Zeilmus”, Ambasadę Wschodniej Łatgalii „Gors” i wzięli udział w uroczystościach: balu absolwentów grupy 6-latków oraz miejskich uroczystościach ostatniego dzwonka.

Wyjazd polskiej młodzieży na Łotwę był częścią wymiany obejmującej Szkołę Podstawową im. L.E.Krause w Dąbrowie k. Sianowa i Państwowe Gimnazjum Polskie im. Stefana Batorego w Rezekne. Projekt „Wspólna klasa – najlepiej po polsku” jest częścią programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Projekt jest organizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Related Posts

Skip to content