Symboliczny początek kolejnego etapu prac rewaloryzacyjnych i konserwatorskich na kwaterach WP z 1920 r. na Białorusi

W dniach 15-17 maja br. przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przebywali z delegacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Białorusi. Wizyta rozpoczęła się od odwiedzin cmentarzy w Brzostowicy Wielkiej, Wołkowysku i Słonimiu.

W Brzostowicy Wielkiej, gdzie znajduje się pomnik żołnierzy WP z 1920 r. poległych pod tą  miejscowością w wojnie z bolszewikami, goście przebywali wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Grodnie. W ramach tegorocznego projektu pomnik zostanie poddany renowacji m.in. ze środków Kancelarii Senatu RP. Delegacja wspólnie z Konsulem Generalnym panem Jarosławem Książkiem złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem.

Na polskich kwaterach w Nowym Świerżeniu, Nieświeżu i pod pomnikiem policjantów w Stołpcach przedstawiciele Fundacji wspólnie z wiceszefem MSZ, panem Marcinem Przydaczem i Ambasadorem RP w Mińsku, panem Arturem Michalskim, złożyli kwiaty i zapalili znicze, w asyście przedstawicieli MSZ i władz lokalnych oraz polskiego duchowieństwa na Białorusi.

Całość prac prowadzonych przez Fundację na kwaterach WP z 1920 roku na środkowej i północnej Białorusi dofinansowana jest przez MKiDN.

Zdjęcia:

  1. Stołpce 2. Wołkowysk 3. Słonim 4. Brzostowica Wielka 5. Nieśwież (zdjęcie główne, na górze)

Related Posts