4. Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

Już po raz czwarty w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie) odbyły się Dni Kultury Polskiej. Impreza mająca na celu promowanie Polski, z każdym rokiem ma coraz większy zasięg i ściąga mieszkańców miasta na wspólną majówkę.

Trzy dni prawdziwej uczty dla każdego, zorganizowanej przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, swoją obecnością na różnym etapie uświetnili: kierownik wydziału Karty Polaka konsul Irena Nagórska, konsul Małgorzata Siekierzyńska z KG RP we Lwowie z Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz członek Rady Fundacji „Wolność i Demokracja” Rafał Dzięciołowski

Uroczyste obchody Dni Kultury Polskiej otworzył prof. dr hab. Tomasz Zarycki z Uniwersytetu Warszawskiego wykładem „Inteligencja – polska elita kulturowa i jej rola w historii Kresów oraz odbudowie Państwa Polskiego”. Licznie zebrana w sali konferencyjnej CKPiDE publiczność z zainteresowaniem wysłuchała prezentowanych tez dotyczących genezy XIX wiecznej inteligencji i jej wkładu w dynamikę rozwoju państwa, który doprowadził w 1918 roku do objęcia przez nią w powstałym Państwie Polskim dominującej pozycji społecznej i politycznej. Szczególna rola inteligencji w społeczeństwie polskim ważna jest dla zrozumienia jego specyfiki i odmienności w stosunku do innych społeczeństw Europy wschodniej i środkowej, a w szczególności Europy zachodniej. Na tle genezy inteligencji wspomniana została również rola kultury polskiej na tzw. Kresach, na których należy ją postrzegać w szerszym kontekście relacji z innymi grupami społecznymi a także złożonych przemian społecznych, jakie przyniósł cały wiek XX.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców, dyskusje nad wartościami podniesionymi przez wykładowcę przeniosły się z sali wykładowej do kuluarów i żywe były jeszcze w kolejnym dniu spotkań.

Dzień drugi, sobota – to wystawa o Potockich, rozgałęzionym i potężnym rodzie magnackim, którą otworzyła dyrektor CKPiDE Maria Osidacz. Wystawa „Potoccy na Ziemi Lwowskiej, Podolu i Ziemi Halickiej” zaprezentowała wybrane postacie z rodu – założycieli miasta, a także przypomniała miejscowości, w których Potoccy zasłużyli się w sposób szczególny. Jest to kolejne opracowanie wystawiennicze Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Teksty i materiały graficzne przygotowała Beata Kost, znana mieszkańcom miasta z promocji książki „Stanisławów. Z życia miasta”.

Sobotni wieczór to Big Roll Band z Kluczborka niosący „Muzykę jazzową bez granic”, Pałac Potockich i urzekająca atmosfera powstała dzięki muzyce jazzowej i rozrywkowej. Big Roll Band to grupa 20 muzyków, grająca pod kierownictwem puzonisty i dyrygenta Rolanda Mendla. Jej charakter to unikalne brzmienie, łączące w sobie wiele kierunków i stylów muzyki jazzowej od swingu przez latin i funky do jazzu nowoczesnego. Zespół działa od 11 lat przy Kluczborskim Domu Kultury. Czynnie koncertuje w Polsce i za granicą, zyskując coraz to większe uznanie w środowisku melomanów i znawców jazzu.

Swing amerykański dominował w pierwszej części koncertu, a zaraz potem blok polski, a w nim utwory Andrzeja Zauchy, Ewy Bem i Kayah w wersji jazzowej, motyw przewodni z filmu „Vabank”, a dla najmłodszych „Puszek Okruszek” z repertuaru Natali Kukulskiej, barwna muzyka i niezapomniany wokal zabrzmiały w ogrodach Pałacu. Jazzowe rytmy porwały publiczność do tańca. Ogromne owacje na stojąco i trzykrotny bis były wyrazem najwyższego stopnia uznania dla kunsztu artystycznego zespołu.

Renata Klęczańska
nauczycielka skierowana do pracy przez ORPEG

Fot. Leon Tyszczenko

Źródło / Przedruk: Kurier Galicyjski 

Wydarzenie było współfinansowane przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polakami za granicą.

 

Related Posts