Konferencja „Nowe formy edukacji i ich adaptacja w środowisku”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Ambasadą RP zorganizowała w Kijowie konferencję „Nowe formy edukacji i ich adaptacja w środowisku” . Celem dwudniowej konferencji było zapoznanie pedagogów uczących w języku polskim na całej Ukrainie z nowatorskimi sposobami edukacji i dydaktyki poprzez prowadzenie warsztatów i organizację gier. Oprócz podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli zjazd miał też za zadanie promocję dwujęzyczności oraz dyskusji na jej temat w ramach wzmacniania poczucia polskości i tożsamości narodowej. Konferencja sprzyjała integracji i aktywizacji środowiska nauczycieli pracujących na Ukrainie oraz wymianie doświadczeń z ekspertami z Polski.

Dwudniowy program konferencji obejmował aktywny udział specjalistów z Instytutu Pamięci Narodowej, metodyka Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), trenerów Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, eksperta z dziedziny nowych technologii wykorzystywanych w nauczaniu oraz instruktora warsztatów teatralnych.

W ramach zjazdu odbyły się dwa warsztaty, sześć wykładów, pokaz filmu „Powidoki” w reżyserii Andrzeja Wajdy wraz z wprowadzeniem oraz dyskusją, a także prezentacja oferty szkoleniowej ORPEG na temat dwujęzyczności. Omówione zostały m.in. takie tematy jak: „Współczesny nauczyciel wobec wyzwań rewolucji cyfrowej”, „Prezentacja multimedialna jako skuteczne narządzie tworzenia kreatywnych sytuacji edukacyjnych”, „Wykorzystanie       filmu w zajęciach szkolnych” czy “Nowoczesne metody nauczania historii z wykorzystaniem gier edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej”.

W sumie w spotkaniu w Kijowie wzięło udział ponad 80 uczestników, 6 prelegentów ze środowisk naukowych, przedstawiciel ORPEG, reprezentacja Ambasady RP w Kijowie oraz dwoje przedstawicieli Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Konferencja była współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019”.

 

Related Posts