MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RP NA ŁOTWIE

W dniach 13-14 lutego odbyła się wizyta Minister Edukacji Anny Zalewskiej na Łotwie. Minister Zalewska spotkała się z Minister Oświaty i Nauki Republiki Łotewskiej Ilgą Šuplinską oraz merem Dyneburga i merem Krasławia, z dyrektorami polskich szkół i przedszkoli działających w łotewskim systemie edukacji, przedstawicielami Związku Polaków na Łotwie. Pani Minister towarzyszył Mikołaj Falkowski – prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie

W środę, 13 lutego br. odbyło spotkanie z dyrekcją, gronem pedagogicznym i uczniami Gimnazjum Polskiego w Dyneburgu. Minister odwiedziła także jedyny na Łotwie Dom Polski, gdzie spotkała się z Prezesem i przedstawicielami Związku Polaków na Łotwie.

W czwartek 14 lutego minister razem z merem Dyneburga Andrejsem Elksniņšem oraz ambasador RP na Łotwie Moniką Michaliszyn złożyli wieniec pod Krzyżem na Słobódce – miejscu, w którym w 1920 roku pochowano 237 polskich żołnierzy poległych w Kampanii Łatgalskiej 1919-1920. Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie remontowanego budynku Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego, w którym prace rozpoczęły się dzięki wsparciu Fundacji i Senatu RP. Anna Zalewska rozmawiała również z Minister Oświaty i Nauki Republiki Łotewskiej Ilgą Šuplinską.

Tego samego dnia delegacja udała się do Krasławia gdzie zorganizowano spotkanie z dyrekcją, nauczycielami i uczniami Szkoły Polskiej oraz przedstawicielami krasławskiego oddziału Związku Polaków na Łotwie i polskimi księżmi z miejscowych parafii. Na zakończenie wizyty złożono kwiaty pod pomnikiem legionistów na cmentarzu w Krasławiu.

Related Posts