Polonijny czwartek z profilaktyką

Od prawie dwudziestu pięciu lat Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku realizuje projekty charytatywne: „Gabinet pomocy lekarskiej”, „Białe soboty”, „Stacja opieki domowej”. Od niedawna natomiast, w wyniku pandemii koronawirusa uruchomiono gorącą linię pomocy zdalnej. Miejscowi polscy lekarze-specjaliści od różnych chorób stale konsultują, diagnozują i leczą członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” oraz parafian rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Berdiańsku. Konsultacje są organizowane przede wszystkim w Domu Polskim, ale także przy parafii i innych miejscach. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która od wielu lat wspiera działalność bieżącą PKL oraz umożliwia udział berdiańczyków w szkoleniach, kursach doskonalenia zawodowego, stażach, konferencjach i kongresach w Polsce.

24 września w ramach projektu Fundacji „Wsparcie struktur organizacji polonijnych i polskich na Wschodzie”, współfinansowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP, został zorganizowany „Czwartek z profilaktyką”. Prezes Polonijnego Koła Lekarzy w Berdiańsku Ogla Bondarewa i jej pomocnicy opowiedzieli zebranym w Centrum Języka i Kultury Polskiej o profilaktyce chorób sezonowych oraz pokazali prezentację „10 rad od ekspertów WHO w związku z koronawirusem SARS-CoV-2”. Po przeprowadzonych konsultacjach pacjentom, mającym choroby przewlekłe, zostały rozdane leki i środki ochronne.

Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku – Oddział Towarzystwa „Odrodzenie”. Zrzesza lekarzy i studentów medycyny pochodzenia polskiego i liczy 15 osób. Do organizacji należą specjaliści różnych dziedzin medycyny: terapeuci, kardiolodzy, ginekolog, pulmonolog, chirurg, pediatra i inni.

Organizacja powstała w roku 1996 i jest jednym z pierwszych związków polonijnych o charakterze zawodowym, które później inicjowały powołanie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie. Obecnie PKL w Berdiańsku jest członkiem Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, organizacji o zasięgu światowym.

Tekst: Lech Suchomłynow

Redakcja tekstu: IDA

Fot. Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”

Related Posts