PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ FUNDACJI W 2018 ROKU – MEDIA

Dla Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” rok 2018 był ważny nie tylko ze względu na jego jubileuszowy charakter – 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości – ale również z powodu ilości oraz zasięgu inicjatyw i akcji, w które była zaangażowana. W minionym roku Fundacja rozdysponowała ponad 37 000 000 zł, przekazując je na wieloaspektowe wsparcie Polaków mieszkających poza granicami kraju, niesienie im pomocy oraz dbanie o nasze dziedzictwo narodowe i promocję Polski.

Fundacja realizując swoje cele wykonuje państwowe zadania zlecone, które powierza jej Senat RP – główny opiekun Polonii i Polaków za granicą z ramienia Rzeczpospolitej Polski – we współpracy z Ministerstwami: Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji Narodowej. Środki na dofinansowanie projektów, które Fundacja kieruje do beneficjentów, pochodzą z Senatu RP i poszczególnych ministerstw oraz – między innymi w przypadku podlegającego Fundacji Wschodniego Funduszu Dobroczynności – darczyńców i sponsorów takich jak Spółki Skarbu Państwa, podmioty prywatne, samorządy oraz środki z bezpośredniego wsparcia celowego realizowanego jako mecenat polskiego biznesu.

Fundacja opiekuje się polskimi miejscami pamięci narodowej, wspiera renowację zabytków i cmentarzy na Wschodzie, realizuje też projekty mające na celu poprawę sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej naszych Rodaków oraz pogłębienie więzi pomiędzy środowiskami polskimi i innymi narodami żyjącymi w krajach zamieszkiwanych przez Polaków.

MEDIA

W 2018 roku Fundacja wsparła 56 redakcji z 12 krajów, współpracowała też z 5 działającymi w Polsce. Jednym z kluczowych przedsięwzięć medialnych była inauguracja weekendowego wydania jedynego polskojęzycznego dziennika na Litwie. Wydawany od października „Magazyn Kurier Wileński” spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem polskich czytelników, posiada nowoczesną, kolorową szatę graficzną i przybliża polskim czytelnikom nie tylko litewską problematykę lokalną, ale również zagadnienia dotyczące polskiej i światowej polityki, kultury, historii, religii, sportu oraz stylu życia.

W ramach działań medialnych Fundacja współorganizowała również walne zebranie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, które odbyło się w listopadzie w warszawskim Belwederze. Tegorocznemu spotkaniu przedstawicieli polskich redakcji towarzyszyła konferencja, w której udział wzięli dziennikarze z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy oraz Czech.

W 2018 roku rozszerzył się również zasięg działania portalu IDA, który dotąd skierowany był do Polaków mieszkających na Ukrainie, a teraz informuje również o działaniach polskich środowisk z Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji, Węgier i Mołdawii.

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Fundacja zaangażowała się również w tworzenie cyklu 40 audycji „Wielcy twórcy Niepodległej” realizowanego razem z Polskim Radiem dla Zagranicy. W ramach tego projektu w siedzibie Polskiego Radia zorganizowano również praktyki dziennikarskie dla przedstawicieli polskich redakcji ze Wschodu. Natomiast jedną z kolejnych inicjatyw szkoleniowych były zorganizowane we Lwowie warsztaty dla młodych dziennikarzy, podczas których poznawali oni tajniki pracy realizatora i reportera, kurs zakończył się stażem w TVP Polonia dla wybranych uczestników.

Related Posts